Videa

Seznam všech videí

pondělí 11. března 2019

0

Join Liam Cavanagh, PM on the Applied AI & Search team, and learn about the latest technologies and use cases intelligent search.

pondělí 11. března 2019

Tomáš Herceg

#ASP.NET #DotVVM

88

In order to provide good user experience for the users, websites should handle standard keys like Enter and Escape properly. In simple scenarios, you can just place the content in the form element and use the submit button, but you need more sophisticated tools in complicated situations like GridView inline editing or modal dialogs.
In this video, I'll write a custom Knockout binding handler which can handle Enter and Escape keys on any element and press the correct buttons. Then I'll wrap this functionality using DotVVM attached properties to provide IntelliSense in the markup.

https://www.dotvvm.com
https://github.com/riganti/dotvvm

Follow us on Twitter (https://twitter.com/dotvvm)
Ask us anything on Gitter (https://gitter.im/riganti/dotvvm)


pátek 8. března 2019

Tomáš Herceg

#DotVVM #ASP.NET

102

Z Altairových kurzů a konferencí znáte ukázkovou aplikaci AskMe. Je psaná v ASP.NET Core a je k dispozici ve dvou variantách, v MVC a v Razor Pages. Je dostatečně jednoduchá, aby mohla sloužit jako demo a příklad, ale zároveň dost složitá, aby to nebylo jenom "Hello, world!", ale aby se v ní řešily real-world problémy.

Na tomto live streamu jsme pokračovali v přepisování této aplikace do DotVVM a vysvětlili si, jak funguje data-binding na server, jak fungují validace a jak napojit přihlašování uživatelů..

Zdrojové kódy: https://github.com/ridercz/AskMe, větev DotVVM
Informace o DotVVM: https://www.dotvvm.com
Rádi si s vámi o DotVVM popovídáme na našem Gitteru: https://gitter.im/riganti/dotvvm


Michal Altair Valášek - https://twitter.com/ridercz
Tomáš Herceg - https://twitter.com/hercegtomas


čtvrtek 7. března 2019

Martin Havel

100


čtvrtek 7. března 2019

Tomáš Herceg

#ASP.NET #DotVVM

100

Azure Function is a popular serverless technology and you can simply expose your functions as a REST API.
In this video, I'll connect my DotVVM application to Azure Functions using DotVVM REST API Bindings, a new feature introduced in DotVVM 2.0.

https://www.dotvvm.com
https://github.com/riganti/dotvvm

Follow us on Twitter (https://twitter.com/dotvvm)
Ask us anything on Gitter (https://gitter.im/riganti/dotvvm)


pondělí 4. března 2019

Tomáš Herceg

#ASP.NET #DotVVM

96

Bootstrap is a popular CSS framework which lets you create nice looking websites without advanced graphics skills.
In this video, I'll be using Bootstrap 4 in a DotVVM app, with and without our commercial controls.
You'll see a few nice Bootstrap controls like ModalDialog, DateTimePicker and more...

https://www.dotvvm.com
https://github.com/riganti/dotvvm

Follow us on Twitter (https://twitter.com/dotvvm)
Ask us anything on Gitter (https://gitter.im/riganti/dotvvm)


pondělí 4. března 2019

Michal Altair Valášek

146

V úvodní přednášce vám ukážu pokročilejší vlastnosti Razor Pages. Jak využívat handlery, jak vytvářet vlastní tag helpery a view komponenty a jak je zabalit do opakovaně použitelných knihoven.

pondělí 4. března 2019

Michal Altair Valášek

97

V této přednášce vám ukážu, jak si zjednodušit vytváření oněch metadat, která používáme pro dynamické generování UI. Představím vám mechanismus generování metadat na základě konvencí, který vám podstatně usnadní život.

pondělí 4. března 2019

Michal Altair Valášek

100

V závěrečné přednášce vám ukážu, jak dříve předvedené techniky (a pár dalších triků) využít k tomu, aby vaše aplikace bezbolestně podporovala více než jeden jazyk. Jak využít vestavěné lokalizační mechanismy, které se ovšem pro naše prostředí příliš nehodí, nebo jak si napsat vlastní, lepší.

pondělí 4. března 2019

Tomáš Herceg

100

DotVVM obsahuje celou řadu univerzálních a snadno stylovatelných komponent, ale přesto v aplikacích občas narazíte na speciální situace, které se neobejdou bez trochy JavaScriptu. V rámci této přednášky si ukážeme, jak v DotVVM vytvářet vlastní komponenty, jak pro DotVVM owrappovat existující jQuery plugin anebo jak framework rozšířit o speciální chování, a to tak, aby se vyvinuté řešení dalo zabalit jako Nuget balíček a použít i v dalších aplikacích.

pondělí 4. března 2019

Tomáš Herceg

126

V této praktické přednášce si ukážeme, jak k business vrstvě vytvořit UI pomocí frameworku DotVVM a jak v jeho prostředí využívat návrhový vzor Model-View-ViewModel. Uvidíte, jak správně strukturovat stránky, jejich jednotlivé části a jim odpovídající viewmodely, aby se vám aplikace dobře psala a spravovala. Uvidíte také základní formulářové komponenty DotVVM, ukážu vám, jak v DotVVM funguje validace, lokalizace, formátování dat nebo jak řešit globálně exception handling.

pondělí 4. března 2019

Tomáš Herceg

113

Než se pustíme do samotného DotVVM, zodpovězme si otázku, jak navrhnout business vrstvu aplikace tak, aby se nám frontend vyvíjel co nejsnadněji a nezaneřádili jsme si jej business logikou. Na této přednášce se pokusím shrnout a ujasnit, co bychom od business vrstvy naší aplikace měli chtít, a nastínit způsob, jak by mohla vypadat.

pondělí 4. března 2019

Michal Altair Valášek

103

Po obědě se podíváme na první ze svaté trojice líného programátora, totiž automatické generování uživatelského rozhraní. Ukážu vám, jak částečně nebo úplně automaticky generovat uživatelské rozhraní na základě metadat, jak validovat uživatelské vstupy a zejména jak tohle všechno customizovat dle vašich přání.

Z Altairových kurzů a konferencí znáte ukázkovou aplikaci AskMe. Je psaná v ASP.NET Core a je k dispozici ve dvou variantách, v MVC a v Razor Pages. Je dostatečně jednoduchá, aby mohla sloužit jako demo a příklad, ale zároveň dost složitá, aby to nebylo jenom "Hello, world!", ale aby se v ní řešily real-world problémy.

Během tohoto live streamu jsme naprogramovali první část této aplikace v DotVVM a vysvětlili si, jak DotVVM nainstalovat do projektu, jak vytvořit master page a jak do stránky dostat data z Entity Frameworku. Trochu jsme se zapotili při implementaci stránkování, ale nakonec jsme se zase úspěšně rozmotali.

Zdrojové kódy: https://github.com/ridercz/AskMe, větev DotVVM
Informace o DotVVM: https://www.dotvvm.com
Rádi si s vámi o DotVVM popovídáme na našem Gitteru: https://gitter.im/riganti/dotvvm


Michal Altair Valášek - https://twitter.com/ridercz
Tomáš Herceg - https://twitter.com/hercegtomas


pátek 25. ledna 2019

Tomáš Herceg

220

Dear friends, we would like to thank you for your interest in the first year of Update Conference Prague! We hope that you enjoyed the event, learned many new things and had a chance to network with the speakers and attendees.

Watch the aftermovie from the event and save the date of the next year: 14 - 15 November 2019! #updateconference


čtvrtek 24. ledna 2019

Tomáš Herceg

967

Join Richard Campbell as he takes you on a tour of the broad range of subjects explored while recording more than 1500 episodes of .NET Rocks over the past 10+ years. The development world today is evolving rapidly, but a look at the history of development can help inform the path we're on and where we're going. Along the way you'll hear some great stories from the various .NET Rocks episodes and get some ideas of how you can take your career and your company into the future of technology.

čtvrtek 24. ledna 2019

Tomáš Herceg

881

.NET Core has revolutionized the way we build applications. Today, you can write .NET code once and run it anywhere using the tools, practices, and techniques that .NET community known and loved for years. In this session, you'll learn about architecture of .NET Core and .NET Standard which allows it to run on any platform like Linux, OSX and windows. And you will explore how to integrate the different utilities, libraries and concepts to maximize your .NET skills in the new world of cross-platform .NET.

čtvrtek 24. ledna 2019

Tomáš Herceg

840

Our day to day thinking is quite imperative. Do this, then that, only if this...which is also the way we code. Although natural, imperative code has certain disadvantages when it comes to self-containment, ability to reason about a particular code fragment, testability and performance in certain conditions.So let's talk about adjusting our code and our way of thinking to more functional one. Let's see how certain limitations can open up new possibilities previously impossible to attain using just the imperative code. By implementing certain patterns or restricting the way we write existing code, we can achieve more

čtvrtek 24. ledna 2019

Tomáš Herceg

795

Connected applications only work when connected. What happens if the network breaks temporarily? Will your system recover smoothly or pitch a fit? Using an OSS project called Polly (available on GitHub) you can handle this and many other transient situations with elegance and fluency. Polly let’s you define retry policies using standard patterns such as retry, retry forever, wait and retry, and circuit breaker. Learn how to make your system bulletproof with Polly and a little know-how.

čtvrtek 24. ledna 2019

Tomáš Herceg

824

CQRS and Event Sourcing are both popular patterns that at the same time can be quiet overwhelming. CQRS, or Command and Query Responsibility Segregation is a pattern in which you use different models for reads and writes. This separation enables you to better optimize both models as well as scaling them independently.CQRS is often used in combination with Event Sourcing. Event Sourcing is nothing more than storing current state as a series of events and rebuilding system state by replaying that series of events.While these patterns are conceptually fairly trivial, actual implementations often add a lot of complexity. In this session I'll start from scratch with a simple and lean implementation of CQRS and Event Sourcing using Azure Storage. Next, I'll show how to extend the functionality of the solution by adding more complex features such as global ordering, messaging integration and multi-stream projections. Luckily, there are many Azure services that can be of great use while building CQRS/Event Sourced systems, such as Azure Service Bus and Azure Cosmos DB. Along the way, I’ll discuss lessons learned from running a production CQRS+ES based smart meter platform on Azure.